mahavirsinh zala

Mumbai,Gujarat

Gujarati Hindi Writer Films Story , Films Screen play . Biographic,History ancient, Creative Story , New Think ,The winner
 • Aek Navi Savar
  50
 • True Love
  30
 • Subhash Chandra Bose
  50
 • 3 Best Friend
  60
 • Udhari Chakkar
  500
 • True Love Real Story
  500
 • Sansad Bhavan
  Free
 • Jawaharvlal Nehru
  50
 • Gandhiji
  70
 • Fast3.30 The train
  200
 • MaharanaPratap
  150
 • Dashami Kksha
  35
 • Me And God
  60
 • 1 Babu 5 Bachche A Children
  60
 • Ritz A Miracle
  50
 • Ritz Love Story
  60
 • Inshan Ka Booz
  60
 • Mumbai To MUMBAI 2005/2017
  60
 • Babu Fas Gaya
  50
 • 12 Hajar Rupe
  1,300
 • Main Akeli Ho Gai
  70
 • Main Akela Ho Gaya A Man
  70