இந்தியப் பொதுப்பறவைகள் – பறவைப் பட அட்டைகள் | Early Bird flashcards (Tamil)

Share
 • Ships within 7 days
  Min ₹ 350
  Description

  நாம் காணும் நாற்பது இந்தியப் பொதுப்பறவைகளின் வண்ணப் படங்கள், அவற்றின் இடப்பரவல், வாழிடம், உணவு குறித்த சுவையான தகவல்கள் மற்றும் விளையாட்டுக்கான விதிமுறைகள் என பறவைகள் & இயற்கையின் மீது குழந்தைகள் ஆர்வம் கொள்ளும் வகையில் "இந்தியப் பொதுப்பறவைகள்" என்ற அறிவுப்பெட்டகம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

  AN EDUCATIONAL GAME ABOUT BIRDS IN TAMIL

  A set of 40 flashcards on 40 common birds of India, produced as part of the Early Bird project, which aims to get children interested in and excited about birds and nature. Designed as an educational game, the cards feature photographs on one side and information on the other, with icons for habitat and food, and a quiz section as well. The set comes in an attractive box and instructions for games are included (more games can be downloaded here and do check out these instructional videos as well). The cards are laminated and sturdy, ideal for use by children, inside a classroom or in the field.

  Please also take a look at our other Tamil language materials.

  The price includes shipping (by speedpost) anywhere in India.

  Supporting conservation outreach in India

  Your purchase supports our educational initiatives focused on children. For more information and for free downloads, please visit Early Bird and also check out our pocket guides and posters

  Click here to watch a series of videos on how to play birdy games using these cards

  Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.