தமிழ் பெயர் கீச்செயின் [METAL] - Custom Made Name Keychains in Tamil

Share
  • Ships within 15 days
Min ₹ 449
Description

உங்களின் பெயர் போட்டு Keychain பிரத்யேகமாக செய்து தரப்படும்!

~
Custom Made Metal Keychains in Tamil

GOLD SHINING BRASS
FREE SHIPPING anywhere in India through India Post.
Dispatched within 15 working days.
Delivery would take 7-10 days from the date of dispatch depending on the delivery location.
~
www.NameKeychain.in
www.facebook.com/NameKeychains
WhatsApp +91-8610237741

OUR TERMS:
1) Please check the production duration mentioned before ordering.
2) Orders once placed cannot be cancelled or refunded on any circumstances.
3) No returns accepted and quality complaints will not be entertained. We do the best.
4) The tracking number will be sent through email once we dispatch. We are not liable for courier delays. The customer is expected to follow and coordinate with the courier person to receive the delivery of the product.
5) We are not liable for failure of product delivery due to wrong address or non-availability of the receiver. In such cases of parcel being returned to origin, we can resend it at extra cost as applicable.