RAJ NARAYAN SHARMA

Ram Nagar Road, Bangali Tola,Patna-800001

I am Maa Baglamukhi Sadhak. our web site www.baglamukhi.org or www.baglamukhi.org./online
 • Pyramid Shape Tara Yantra
  ₹ 2,300
 • Pyramid Shape Kali Yantra
  ₹ 2,300
 • Pyramid Shape Durga Yantra
  ₹ 3,800
 • Pyramid Shape Chhinnamasta Yantra
  ₹ 3,800
 • Pyramid shape baglamukhi yantra
  ₹ 5,500
 • Baglamukhi Yantra Gold plated
  ₹ 5,100
 • Baglamukhi Kavach
  ₹ 5,300
 • Baglamukhi Kavach
  ₹ 2,300
 • Baglamukhi Kavach
  ₹ 5,300
 • Baglamukhi Yantra Pyramid Shape
  ₹ 5,500
 • Baglamukhi Kavach
  ₹ 2,300