ಗಂಗವ್ವ ಗಂಗಾಮಾಯಿ (ಕಾದಂಬರಿ)

Share
  • Ships within 3 days
₹ 135
Description

ಲೇಖಕರು: ಶಂಕರ ಮೊಕಾಶಿ ಪುಣೇಕರ
ಬೆಲೆ: 150/- ಪುಟಗಳು: 288
ರಿಯಾಯಿತಿ: 10%
ಪ್ರಕಾಶನ: ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು.
.......
ಭಾರತದ 14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿ
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆ