‘साहित्य चपराक’चे त्रैवार्षिक सभासद होण्यासाठी

Share
1,500
Description

‘साहित्य चपराक’ मासिकाची त्रैवार्षिक वर्गणी फक्त १५०० रुपये आहे. त्यात आपणास दिवाळी विशेषांकासह ३ वर्षे अंक मिळेल.

You will get 3 year membership for Rs. 1500. You will get marathi magazine Sahitya Chaprak each month by post or courier to your home for 3 year.