‘साहित्य चपराक’चे पंचवार्षिक सभासद होण्यासाठी

Share
2,500
Description

‘साहित्य चपराक’ मासिकाची पंचवार्षिक वर्गणी फक्त २५०० रुपये आहे. त्यात आपणास दिवाळी विशेषांकासह ५ वर्षे अंक मिळेल.

You will get 5 year membership for Rs. 2500. You will get marathi magazine Sahitya Chaprak each month by post or courier to your home for 5 years.