‘साहित्य चपराक’चे सभासद होण्यासाठी

Share
500
Description

‘साहित्य चपराक’ मासिकाची वार्षिक वर्गणी फक्त ५०० रुपये आहे. त्यात आपणास दिवाळी विशेषांकासह वर्षभर अंक मिळेल.

You will get 1 year membership for Rs. 500. You will get marathi magazine Sahitya Chaprak each month by post or courier to your home for 1 year.