Odisha BED Entrance Exam Guide 2022

Share
  • Document
  • 112 MB
Min ₹ 139
Description

ODISHA BED ENTRANCE EXAM GUIDE 2020

ବନ୍ଧୁଗଣ , ଏହି ବହିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଟି ଓ ବିଇଡି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଏହି ବହିରେ COMPLETE ଥିଓରୀ ସହିତ ପୂର୍ବବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କୁ ଡିସ୍କସ କରାଯାଇଛି | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଟା E - BOOK ଯେତେବଳେ ଆପଣ କିଣିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଆକାରରେ ମିଳିଯିବ | ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଯିବ | ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ଆମର GMAIL ରେ ମେସେଜ କରି ଜଣାଇବେ |