e - Notes
आमच्या सर्व Notes ह्या तुम्ही देत असणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षा आणि इतर सर्व सरळ सेवा परीक्षेसाठी खूपच उपयुक्त आहेत.
 • बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र
  Free
 • सहावी भूगोल जुना अभ्यासक्रम नोट्स
  ₹ 10
 • महापरीक्षा गणित उदाहरणे आणि त्यांचे स्पष्टीकरण tricks
  ₹ 99
 • पृथ्वी आणि वृत्त इतर माहिती
  Free
 • सरकारी योजना आणि इतर अभियान
  ₹ 49
 • पंचायत राज चे हस्तलिखित नोट्स
  ₹ 99
 • मो. रा वाळिंबे मराठी व्याकरण नोट्स
  Free
 • नाशिक जिल्हा संपूर्ण माहिती हस्तलिखित नोट्स
  Free
 • महाराष्ट्र भूगोल हस्तलिखित नोट्स
  ₹ 99
 • दहावी इतिहास महत्वाचे मुद्दे नोट्स (free)
  Free
 • 10 वी इतिहास Short Notes
  ₹ 25
 • सातवी हस्तलिखित शालेय पुस्तकातील नोट्स
  ₹ 15
 • सातवी भूगोल नवीन शालेय पुस्तकाच्या हस्तलिखित नोट्स
  ₹ 15
 • मराठी व्याकरण हस्तलिखित notes
  Free
 • आठवी इतिहास भूगोल या नवीन पाठ्यपुस्तकच्या Notes
  ₹ 25
 • पंचवार्षिक योजना हस्तलिखित नोट्स
  ₹ 49
 • आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास हस्तलिखित Notes( प्रा.गाठाळ सरांचे पुस्तकातील )
  ₹ 99
 • परिसर अभ्यास १ + २ पाचवी नोट्स
  ₹ 25
 • इ. ६ वी इतिहास ,भूगोल ,विज्ञान नवीन पाठ्यपुस्तकातील Notes
  ₹ 35
 • सामान्य विज्ञान ५ वी ते १० वी (पाठ्यपुस्तकातील Notes)
  ₹ 45