Donate Competitive Exam Book

Share
  • Image
  • 16 KB
Min ₹ 250
Description

With your money, we can buy a competitive examination book. The book will help many poor students who are working hard to change their future.

तुम्ही केलेल्या मदती मधून आम्ही स्पर्धा परीक्षे चे पुस्तक विकत घेऊ जे किती तरी गरीब विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल जे आपले भविष्य बदलण्या साठी जीवापाड मेहनत करत आहेत.