Donate a storybook

Share
  • Image
  • 243 KB
Min ₹ 150
Description

With your money, we can buy a storybook. Hundreds of poor kids can enjoy the book for the number of years.

तुमच्या या मदती मधून आम्ही एक लहानग्या साठी गोष्टीचे पुस्तक विकत घेऊ शकू जे कित्तेक विद्यार्थी बऱ्याच वर्ष पर्यंत वाचू शकतील.