Verpadukalude Viralpadukal

Share
  • Ships within 3 days
270
Description

വേർപാടുകളുടെ വിരൽപ്പാടുകൾ

സി. രാധാകൃഷ്ണൻ

MRP: Rs. 330/-
മഹാകവി ജി. പുരസ്‌കാരം 1995
എല്ലാരും എല്ലാരിൽനിന്നും അന്യമാകുന്നു. ആർക്കും ആരുമില്ലാതാകുന്നു.
സുഖമന്വേഷിച്ചു ആധുനികമനുഷ്യൻ ദുഖങ്ങളിലേക്കു നടത്തുന്ന ഈ യാത്രയുടെ ദുരിതങ്ങൾ അസുലഭമായ ദാർശനിക ഗൗരവത്തോടെ ഈ കൃതി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
പറുദീസകൾ പണിപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുകയും അവയിൽനിന്നു തുടരെത്തുടരെ സ്വയം നിഷ്കാസിതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന നാറാണത്തുഭ്രാന്തന്മാരായ നമുക്ക് കണ്ണീരിലൂടെ ചിരിക്കാൻ...

Product will be shipped through Registered Post