ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಲಿಕಾ ಕೋರ್ಸ್

Share
  • Image
  • 137 KB
2,999
Description

ಆತ್ಮೀಯರೇ,

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ “ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್” ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ “ಸಿ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಸೈನ್ ಮೆಂಟ್ಸ್
 ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ