ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ “ಸಿ”

Share
  • Document
  • 11 KB
6,999
Description

ಆತ್ಮೀಯರೇ,

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ “ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್” ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ “ಸಿ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಸೈನ್ ಮೆಂಟ್ಸ್
 ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ
 ಅಸೈನ್ ಮೆಂಟ್ ಕೋಚಸ್
 ಲೈವ್ ವೆಬಿನಾರ್
 1 ತಿಂಗಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್