majhigram's store

.

www.majhigrampanchayat.com चे Online Store (Digital products) ग्रामपंचायत विषयी सर्वकाही
 • नवरात्र उत्सव 2020- अर्ज व ना हरकत प्रमाणपत्र नमुना PDf
  ₹ 10
 • श्री गणेश उत्सव-2020 - ग्रामपंचायत अर्ज व नाहरकत प्रमाणपत्र नमुना PDF
  ₹ 10
 • word: कोरोना नियंत्रण-ग्रामपंचायत स्तरावरील उपाययोजनांची माहिती फाईल (फक्त ग्रामपंचायतीस उपयुक्त)
  ₹ 15
 • विवाह नोंदणी नकार आदेश pdf
  ₹ 9
 • मागणीच्या लेखाचा नमुना (रिट नोटीस) pdf
  ₹ 9
 • वार्षिक प्रशासन अहवाल नमुना (excel format)
  ₹ 9
 • जप्तीचे अधिपत्र, यादी व नोटीस यांचा नमुना PDF
  ₹ 9
 • घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प-प्रस्ताव नमुना pdf
  ₹ 20
 • विशेष सहाय्य योजना- अर्ज (नवीन सुधारित फाईल) pdf
  ₹ 20
 • शौचालय बांधकाम नोटीस PDF
  ₹ 10
 • घरकुल बांधकाम सुरू/पूर्ण करण्यासाठी नोटीस PDF
  ₹ 10
 • विवाह नोंदणी अर्ज PDF
  ₹ 10
 • ग्रा.पं. कर्मचारी भविष्य निर्वाह नामनिर्देशनपत्र PDF
  ₹ 9
 • माहितीचा अधिकार- माहितीसोबतचे पत्र PDF
  ₹ 9
 • स्वच्छ भारत मिशन- शौचालय अनुदान फाईल PDF
  ₹ 11
 • MGNREGA- सिंचन विहीर अर्ज PDF
  ₹ 9
 • लोकसेवा अर्ज (ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज) PDF
  ₹ 9
 • जन्म मृत्यू नोंद अनुपलब्धता प्रमाणपत्र PDF
  ₹ 9
 • जन्म/मृत्यू नोंदवही अनुपलब्धता प्रमाणपत्र PDF
  ₹ 9
 • नमुना नं 8 चा उतारा (कोरा नमुना) PDF
  ₹ 9
 • निराधार असल्याचा दाखला (कोरा नमुना) PDF
  Free
 • थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र (कोरा नमुना) PDF
  ₹ 9
 • विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र (कोरा नमुना) PDF
  ₹ 9
 • मृत्यू प्रमाणपत्र (कोरा नमुना) PDF
  ₹ 9
 • जन्म प्रमाणपत्र (कोरा नमुना) PDF
  ₹ 9
 • नष्ट केलेल्या अभिलेखांची नोंदवही PDF
  ₹ 9
 • जन्म-मृत्यू कोर्ट पत्र (say) PDF
  ₹ 9
 • महिला सभा प्रोसीडींग नक्कल (कोरा नमुना) PDF
  ₹ 9
 • मासिकसभा प्रोसीडींग नक्कल (कोरा नमुना ) PDF
  ₹ 9
 • ग्रामसभा प्रोसीडींग नक्कल (कोरा नमुना)
  ₹ 9
 • अविश्वास ठराव नोटीस PDF
  ₹ 9
 • सभा नोटीस (सर्व) PDF
  ₹ 9
 • महिला सभा नोटीस PDF
  ₹ 9
 • ग्रामसभा नोटीस PDF
  ₹ 9
 • माहितीचा अधिकार- त्रयस्थ पक्ष निर्णय/निकाल PDf
  ₹ 9
 • माहितीचा अधिकार- त्रयस्थ पक्ष नोटीस PDF
  ₹ 9
 • माहितीचा अधिकार-शुल्क पत्र PDF
  ₹ 9
 • कर्ज बोजा-बँकेस पत्र
  ₹ 9
 • जन्म मृत्यू मासिक अहवाल PDF
  ₹ 9
 • राजीनामा नोटीस PDF
  ₹ 9
 • सहीनमुने ठराव नमुना PDF
  ₹ 9
 • फेरफार/नामांतर अर्ज
  ₹ 9
 • ग्रामपंचायत पदभार यादी
  ₹ 9
 • ग्राम विद्युत व्यवस्थापक अर्ज
  ₹ 9
 • दिव्यांग (अपंग)लाभ अर्ज
  Free
 • ग्रामपंचायत (ग्रामसेवक) डायरी PDF
  ₹ 15
 • विभक्त कुटुंब स्वयंघोषणापत्र PDF
  ₹ 9
 • शौचालय असल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र PDF
  ₹ 9
 • लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र
  ₹ 9
 • परित्यक्त्या असल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र
  ₹ 9