నవచైతన్య కాంపిటీషన్స్
పోటీ పరీక్షలకు ఉపయుక్తమైన చక్కని ఆన్ లైన్ పరీక్షలను అందించే వెబ్ సైట్
  • గ్రామ సచివాలయం ప్రశ్నాపత్రాలు పిడిఎఫ్ రూపంలో
    ₹ 200
  • Psychology Study Material in Telugu
    Free
  • ఎనిమిది నెలల కరెంట్ అఫైర్స్
    Free