Navi Arthkranti

Pune

Navi Arthkranti covers the most important Economic, Business, Tech Agricultural issues. Startup & Inspiring stories.
 • बिझनेस मास्टरी वर्कशॉप (BMW) 2020 Batch 1 PRIMIUM
  ₹ 500
 • बिझनेस मास्टरी वर्कशॉप (BMW) 2020 Batch 2 GENERAL
  ₹ 100
 • बिझनेस मास्टरी वर्कशॉप (BMW) 2020 Batch 2 PREMIUM
  ₹ 500
 • बिझनेस मास्टरी वर्कशॉप (BMW) 2020 Batch 1 GENERAL
  ₹ 100
 • नवी अर्थक्रांती प्रकाशित पुस्तके (घरपोच)
  ₹ 750
 • फ्रँचायजी बिरबल (आगाऊ नोंदणी)
  ₹ 200
 • उद्योग आणि मराठी माणूस (डिजिटल कॉपी)
  ₹ 80
 • अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने
  ₹ 200
 • बिझनेसच्या भन्नाट आयडिया!
  ₹ 200
 • कॉम्बो पॅक - मला उद्योजक व्हायचंय, उद्योग आणि मराठी माणूस
  ₹ 250
 • स्मार्ट गुंतवणूकदार – एक पाऊल आर्थिक उन्नतीकडे (डिजिटल कॉपी)
  ₹ 60
 • व्यवसायाच्या वाटेवर चालताना (डिजिटल कॉपी)
  ₹ 50
 • मला उद्योजक व्हायचंय! (डिजिटल कॉपी)
  ₹ 50
 • उद्योग आणि मराठी माणूस
  ₹ 150
 • मला उद्योजक व्हायचंय!
  ₹ 100