400 जंबो पोलीस भरती प्रश्न पत्रिका संच स्पष्टीकरणासह

Share
  • Ships within 4 days
₹ 440
Description

वैशिष्ट्ये-
*सर्व गणित व बुद्धिमत्ता प्रश्नांची शॉर्टकट्स ट्रिकस सह स्पष्टीकरणे..
*2004 ते 2018 मधील सर्व पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका संस्करित उत्तरांसह
*मागील सलग 6 वर्षांमध्ये या पुस्तकातील सरासरी 70% ते 99% प्रश्न जसेच्या तसे/ त्यांवर आधारित प्रश्न आले होते.