product-preview-thumbnail-0product-preview-thumbnail-1

ಹವನ (ಕಾದಂಬರಿ)

Share
  • Ships within 2 days
₹ 135
Description

ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ. ಈ ಕೃತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ತೆಲಗು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ.