Advance Excel शिका मराठीतून ! - दोन दिवसांची कार्यशाळा नवी मुंबई येथे !

Share
  • Start Date: Sept. 17, 2016, 5:45 p.m.
  • End Date: Sept. 18, 2016, 5:45 p.m.
  • Venue: New Mumbai
₹ 3,499
Description

नेटभेट Advance Excel या एक दिवसाच्या वर्कशॉप मध्ये तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलचा प्रभावीपणे वापर कसा करायचा ते शिकू शकता. या वर्कशॉप मध्ये एक्सेलमधील महत्वाचे फंक्शन्स, फॉर्म्युले, कीबोर्ड शॉर्टकट्स मराठीतून शिकविले जातील. रोजच्या व्यवहारातील भरपूर उदाहरणांच्या सहाय्याने आपण एक्सेल मधील सर्वउपयुक्त गोष्टी शिकणार आहोत. तसेच सराव देखील करणार आहोत.

हि कार्यशाळा कोणासाठी?
- उद्योजक
- प्रोफेशनल्स
- स्वयंरोजगारकर्ते
​- नोकरदार
- गृहीणी किंवा विद्यार्थी
- लिडर किंवा मॅनेजर
- ज्यांना मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल मध्ये एक्स्पर्ट होण्याची इच्छा आहे अशा सर्वांसाठी

कार्यशाळेची वेळ व ठिकाण
दिनांक १७ व १८ सप्टेंबर २०१६, वेळ सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६

ठिकाण - नवी मुंबई (पूर्ण पत्ता रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर देण्यात येईल.)

गुंतवणुक : रु. ३९९९/- (Including Breakfast, Tea/Coffee️, Lunch , Study Material)
विशेष सवलतीसाठी संपर्क करा: 9819128167

SECTION 1 - START HERE
INTRODUCTION

SECTION 2 - MS EXCEL - Basic Functions
Basic Functions : SUM, COUNT, MIN, And MAX

Basic Functions : AVERAGE, MODE, MEAN, And MEDIAN

SECTION 3 - MS Excel : TEXT Functions
Text Functions : LOWER AND UPPER
Text function : PROPER
Text Functions : CONCATENATE (Free Demo Lecture)
Text Functions : LEFT, MID AND RIGHT
Text Functions : TRIM AND CLEAN
Text Functions : REPLACE AND SUBSTITUTE

Section 4 - MS Excel : LOGICAL Functions
Logical Functions : TRUE AND FALSE
Logical Functions : IF
Logical Functions : AND and OR
Logical functions : IFERROR
Logical functions : IFNA
Logical Functions : SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF

Section 5 - MS Excel : DATE & TIME Functions
Date & Time functions : TODAY,NOW,YEAR, MONTH,DAY AND DATE
Date & Time functions : WEEKNUM AND WEEKDAY
Date & Time functions : EDATE AND EOMONTH

Section 6 - MS Excel : LOOKUP Functions
Lookup functions : VLOOKUP
Lookup functions : HLOOKUP
Lookup functions : CHOOSE
Lookup functions : LOOKUP

Section 7 - MS Excel : KEYBOARD SHORTCUTS
KEYBOARD SHORTCUTS - BASIC 1
KEYBOARD SHORTCUTS - BASIC 2
KEYBOARD SHORTCUTS - MOST IMPORTANT SHORTCUT KEY
KEYBOARD SHORTCUTS - MOVING AROUND (Ctrl + Shift)
KEYBOARD SHORTCUTS - CTRL + ENTER
KEYBOARD SHORTCUTS - PAGEUP & PAGEDOWN
KEYBOARD SHORTCUTS - CTRL + ;
KEYBOARD SHORTCUTS - FUNCTION KEYS​
Section 8 - MS EXCEL : DATA MANIPULATION TOOLS AND TECHNIQUES
DATA MANIPULATION TOOLS - FILTERS
DATA MANIPULATION TOOLS - SORTING
DATA MANIPULATION TOOLS - PASTE SPECIAL
DATA MANIPULATION TOOLS - CELL FORMATTING
DATA MANIPULATION TOOLS - CONDITIONAL FORMATTING
DATA MANIPULATION TOOLS - FIND, REPLACE
DATA MANIPULATION TOOLS - GOTO AND GOTO SPECIAL
DATA MANIPULATION TOOLS - DATA VALIDATION
DATA MANIPULATION TOOLS - TEXT TO COLUMN
DATA MANIPULATION TOOLS - FLASH FILL
DATA MANIPULATION TOOLS - REMOVE DUPLICATES
DATA MANIPULATION TOOLS - GROUP AND UNGROUP
DATA MANIPULATION TOOLS - WHAT IF ANALYSIS

Section 9 - MS EXCEL : CHARTS AND GRAPHS
CHARTS AND GRAPHS : INTRODUCTION
CHARTS AND GRAPHS : CHART TYPES
CHARTS AND GRAPHS : CREATING COLUMN AND BAR CHART
CHARTS AND GRAPHS : CREATING LINE CHART
CHARTS AND GRAPHS : CREATING PIE CHART

Section 10 - MS EXCEL : PIVOT TABLES
PIVOT TABLES - INTRODUCTION
PIVOT TABLES - PIVOT TABLE DESIGN OPTIONS
PIVOT TABLES - FOUR WAYS TO CREATE PIVOT TABLES
PIVOT TABLES - DATA ANALYSIS
PIVOT TABLES - DATA SLICER TOOL

Section 11- MS EXCEL : MACROS
What is a Macro ?
How to use Macros ?
How to Record Macros ?
How to Run a Macro ?