Smart Udyojak

Goregaon East

612, Mastermind-5, Royal Palms, Aarey Colony, Goregaon East, Mumbai - 400065.
  • 'स्मार्ट उद्योजक'चे सर्व अंक + पुढील १ वर्षांची Print अंकांची वर्गणी + ‘उद्योजकतेची मुलतत्त्वे’ कोर्स
    ₹ 750
  • एकविसाव्या शतकातील उद्योगसंधी
    ₹ 99
  • उद्योजक सूची नोंदणी
    ₹ 1,000