Smart Udyojak Prakashan

Mumbai

'स्मार्ट उद्योजक प्रकाशन' ही एक प्रकाशन संस्था आहे. उद्योजकता, व्यवसाय आणि व्यक्तिगत उत्कर्ष या विषयांवरील पुस्तके तसेच ई-बुक्स या संस्थेच्या माध्यमातून प्रकाशित केली जातात.
 • 20 words Text Ad with WhatsApp Newsletter
  ₹ 250
 • Sponsored Article / Advertorial on Udyojak.org
  ₹ 800
 • Box Ad in one post of Udyojak.org
  ₹ 300
 • Digital Subscription of Smart Udyojak
  ₹ 123
 • एकविसाव्या शतकातील उद्योगसंधी
  ₹ 99