Kerala PSC Degree Level Previous Year Questions: M.R.P: Rs.325/- ORDER NOW.

Share
  • Ships within 3 days
₹ 300
Description

ഇന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് നാളെ നിങ്ങൾ ആരാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

PSC പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെയും വിജയ രഹസ്യം മുൻവർഷ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പഠിക്കുകയെന്നതാണ്.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ വസ്തുതകൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി സിലബസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ DEGREE LEVEL മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധവസ്തുതകളും.

ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനു തീർച്ചയായും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും.

MRP: Rs.325/- and offer price Rs.300/-. Free Shipping.
For more details Contact - 8590575710