பரிணாமத்தின் குரல்கள் டேவிட் அட்டன்பரோ, ரோமுலஸ் விட்டேகர்,ஸ்டீவ் இர்வின் தமிழில்: அருண் நெடுஞ்செழியன்

Share
  • Ships within 2 days
50
Description

சூழலியல் ஆவணப்பட இயக்குநர்களாகவும் காட்டுயிர் ஆய்வாளர்களாகவும் புகழ்பெற்ற டேவிட் அட்டன்பரோ, ரோமுலஸ் விட்டேகர்,ஸ்டீவ் இர்வின் ஆகியோர் தந்த நேர்காணல்களின் தமிழாக்கம் இந்த நூல்.