Donation

Share
Min ₹ 501
Description

उभा महाराष्‍ट्र पिंजून त्‍याचे माहितीसंकलन करण्याचे कार्य अत्यांत मेहनतीचे व खर्चिक आहे. त्‍या कार्याला विवीधजनांच्‍या लहान-मोठ्या आर्थिक सहकार्यातूनच आकार येऊ शकेल. 'थिंक महाराष्‍ट्र'ला दिलेली देणगी आयकरात सूट मिळवण्‍यासाठी प्राप्‍त ठरते.